moph1              
 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่
Nongmuangkhai Hospital

 

     
 

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร  
 เยี่ยม รพ.หนองม่วงไข่ 28 ธ.ค.2560

ระกวดราคา / สอบราคา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุการแพทย์

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2561


 

 

  

ข่าวใหม่ .โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม /ความโปร่งใส ในการบริหารราชการ จังหวัดแพร่

รพ.หนองม่วงไข่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน)
       ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 อัตรา

ขอเชิญชวน ///
.............มอบของขวัญแด่คนที่รัก เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก
หรือเครื่องวัดความดันโลหิต ไว้ประจำบ้าน เพื่อความเข้มแข็งของสุขภาพของคนที่เรารักอย่างยั่งยืน

.องค์กรแบบอย่าง ของ สสส. สอจร.

ประกาศ
โครงการถนนพอเพียงในชุมชน ปี 2560

 

       
     

 

           
           
                   
               
     
  qr code nmk  
ผู้เข้าชม Visitor Statistics
» 1 Online
» 9 Today
» 22 Yesterday
» 109 Week
» 315 Month
» 8432 Year
» 15104 Total
..... ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2559
 
           
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4