Blue Flower

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทุกจิตศรัทธาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ทอดผ้าป่า ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เวลา 14.39 น. วันจันทร์ที่ 31  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดรับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ณ เวลาถวายผ้าป่า จำนวน 1,724,000 บาท

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญครั้งนี้ 
โปรดอำนวยพรและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบ
แด่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ

 ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 25 รายการ

*** ขอขอบพระคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  ///ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ยอดรายรับ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเป็นจำนวนเงิน 372,116 บาท

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 

http://nmkhosp.net/2etc/2561/แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2561.pdf

 

นายแพทย์สมศักดิ์    โสฬสลิขิต     ผอ.โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  

 

 รับเงินบริจาค  จากผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนตำบลน้ำรัด ที่ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง ด้วยการสมทบเงินจัดทำผ้าป่ามอบให้ รพ.หนองม่วงไข่  เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้กับผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ที่บ้าน  

 16 ธันวาคม 2559 13.12 น.

ชาวโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อจำนงค์ วังแก้ว นายก อบต.น้ำรัด และคณะ เป็นอย่างสูง