Blue Flower

รพ.หนองม่วงไข่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง(รายวัน)  

 

 

 

 

 

...

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 25 รายการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ   

 http://nmkhosp.net/2etc/2561/แผนจัดซื้อ61_NMK Hos.pdf

แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัด แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ 

http://nmkhosp.net/2etc/2561/แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2561.pdf

 

*** ขอขอบพระคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  ///ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ยอดรายรับ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเป็นจำนวนเงิน 372,116 บาท