Blue Flower

*** ขอขอบพระคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  ///ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ทอดถวาย ณ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ยอดรายรับ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเป็นจำนวนเงิน 372,116 บาท