แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mk207

หน้า: [1] 2
1
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์ 2563

2
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมกราคม 2563

3
Link QR Code ตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ รพ.หนองม่วงไข่

4
รายงานเบิกวัคซีนเดือนธันวาคม 2562

5
รายงานเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม 2562

6
รายงานเบิกวัคซีนเดือนพฤศจิกายน 2562

7
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

8
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

9
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
คปสอ.หนองม่วงไข่ 26 กันยายน 2562


http://nmkhosp.net/2act5.php

10
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกันยายน 2562

11
รายงานเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม 2562

12
งานการเงินและบัญชี / ระบบแจ้งเงินเดือน new
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2019, 03:52:37 PM »
ระบบแจ้งเงินเดือน new

13
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกรกฏาคม 2562

14
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน 2562

15
รายงานเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม 2562

16
รายงานเบิกวัคซีนเดือนเมษายน 2562

17
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมีนาคม 2562

18
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์ 2562

19
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมกราคม 2562

20
รายงานเบิกวัคซีนเดือนธันวาคม 2561

21
รายงานเบิกวัคซีนเดือนพฤศจิกายน 2561

22
รายงานเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม 2561(แก้ไข)

23
รายงานเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม 2561

24
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกันยายน 2561

25
รายงานเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม2561

26
รายงานเบิกวัคซีนเดือนกรกฏาคม2561

27
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai COC สถานที่ วิทยาลัยเทคนิค พะเยา ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อให้การดำเนินการ การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จาก รพ.ถึงชุมชน ซึ่งเป้นกระบวนการที่สำคัญให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การเกิดโรคซ้ำและลดอัตราตาย จึงจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งต่อข้อมูลชุมชนทุกแห่งและสามารถทำหน้าที่ประสานการส่งต่อผู้ป่วยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้า นางกิตติยา ติดไชย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

28
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมิถุนายน2561
IPV เหลือ 2 dose
MMR เหลือ 5 dose

29
รายงานเบิกวัคซีนเดือนพฤษภาคม2561

30
รายงานเบิกวัคซีน2561

31
รายงานเบิกวัคซีนเดือนมีนาคม2561

32
ส่งรายงานเบิกวัคซีน เดือนธันวาคม2560

33
ส่งรายงานเบิกวัคซีน เดือนพฤศจิกายน2560

34
ส่งรายงานเบิกวัคซีน เดือนตุลาคม2560

35
ส่งรายงานเบิกวัคซีน เดือนกันยายน 2560

หน้า: [1] 2